top of page
Search

"Each moment has different flavour, different beauty and different texture"


Today I am sharing two bold cake designs highlighting the texture.

They were created with dedication to lovers of unconventional and appreciators of distinctive flavors.

Texture is one of seven elements of art.

As an art form it has been one of the greatest sources of ideas for my work. It has always stimulated and provoked my creativity.

You can see texture everywhere.

To begin to correlate reality with the designs I create, I take the time to really notice the textures around me. By walking on the street or flipping the pages of a fashion magazine I never close my mind to color and texture combinations to implement as key elements of my work.

* * *

Днес споделям два смели дизайна на торти, подчертаващи текстурата.

Те са създадени с всеотдайност за любителите на нетрадиционнoтo и ценители на уникални вкусове.

Текстурата е един от седемте елемента на изкуството.

Като форма на изкуството тя е един от най-големите източници на идеи за моята работа и винаги е стимулиралa и провокиралa моята креативност.

Можете да видите текстура навсякъде.

За да започна да съпоставям реалността с дизайните на торти, които създавам, старая се да забелязвам и отделям време, за да набюдавам това което е около мен . Ходейки по улицата или прелиствайки страниците на модно списание, винаги отварям съзнанието и възприятията си си за комбинации от цветове и текстури, които ме впечатляват и които по късно се превръщат в ключови елементи от моята работа.

There is something magical in seeing what you can do, what texture and tone and color you can produce merely by opening a bucket of fondant. Creating textures out of fondant is challenging yet exciting. It is not always making everything in pristine quality and having everything mixed where it’s perfect. It is more about a vibe, about embracing the imperfections, about surrendering the process.

Textures can tone down the look of a cake, making it soft and delicate or elevate the intricacy of the design and thus make it bold, rich and outstanding.

* * *

Има нещо вълшебно в това да видите какво можете да направите, каква текстура, тон и цвят можете да създадете отваряйки кутия с фондан. Създаването на текстури от захарно тесто е предизвикателство, но е вълнуващо и забавно. Когато рботите върху проект не се старайте всичко да бъде идеално. Прегръщайте несъвършенствата. Понякога от грешките се раждат неочаквано красиви ефекти. Текстурите могат да влияят по различен начин на дизайна на тортата, правейки я мека и деликатна или пък дръзка, богата и изключителна.

I like to think in terms of color combined with texture, not of one or the other independently.

* * *

Цвят и текстура - винаги обичам да мисля за тях като комбинация.

Of course, finally as a respectful pastry chef and creative I always accentuate on deliciously seductive flavors that surprise and amuse, that please and makes you dream for the next bite. The fragile balance between textures and flavors in a piece of cake is crucial for success.

* * *

Разбира се, накрая като уважаващ сладкар с креативно мислене винаги акцентирам върху различнии съблазнителни вкусове, които изненадват и забавляват, които са удоволствие за небцето и ви карат да мечтаете за следващата хапка. Крехкият баланс между текстури и аромати в парче торта е от решаващо значение за успеха.

393 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page